Avís Legal

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del/dels lloc/s web que Bonviure Trek, S.L.U., posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

El present Avís Legal va ser modificat el 14/05/2024.


 

SOBRE Bonviure Trek, S.L.U.

LLOCS WEB I DOMINIS

Bonviure Trek, S.L.U. opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

  • www.bonviure.com

considerant www.bonviure.com com a domini principal.

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts en el/els lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, i en aquest cas haurà d’aplicar-se el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ en les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE Bonviure Trek, S.L.U.

L’activitat de Bonviure Trek, S.L.U. és la de, agència de viatges, sent l’objecte del nostre/s lloc/s web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a rebre informació i oferta de viatges, atenció al client, venda, etc.

Bonviure Trek, S.L.U. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Bonviure Trek, S.L.U. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Bonviure Trek, S.L.U., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Bonviure Trek, S.L.U., Passeig de la Pau, num. 24, pral 4a, 08600, BERGA amb NIF B65158214, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41409, foli 115, full B-393147, inscripció 1.

El titular d’aquest lloc web és Bonviure Trek, S.L.U., registrat en la Generalitat de Catalunya amb el codi GC-1829.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

  • Per correu electrònic a través de l’adreça bonviure@bonviure.com
  • Per telèfon al número d’atenció al client +34 938 230 527.

 

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/dels lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/dels diferents llocs/s de Bonviure Trek, S.L.U., les Condicions Generals d’Ús del/dels lloc/s Bonviure Trek, S.L.U. presentades a continuació.

L’Usuari del/dels lloc/s Bonviure Trek, S.L.U. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S DE Bonviure Trek, S.L.U.

El/Els lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/dels lloc/s Bonviure Trek, S.L.U. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Bonviure Trek, S.L.U. ofereix a través del/dels lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U.. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de Bonviure Trek, S.L.U. dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat.  No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Bonviure Trek, S.L.U. dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per a respectar la legislació vigent Bonviure Trek, S.L.U. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.


 

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE Bonviure Trek, S.L.U.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/dels lloc/s Bonviure Trek, S.L.U., quedant Bonviure Trek, S.L.U. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Bonviure Trek, S.L.U. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U. i durant de la utilització d’aquest, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Bonviure Trek, S.L.U. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Bonviure Trek, S.L.U. realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.


 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de Bonviure Trek, S.L.U. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Bonviure Trek, S.L.U. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.


 

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Bonviure Trek, S.L.U. l’informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Bonviure Trek, S.L.U. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Bonviure Trek, S.L.U. indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Bonviure Trek, S.L.U. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Bonviure Trek, S.L.U..


 

NORMATIVA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En tots els aspectes, les regles d’ús de Bonviure Trek, S.L.U. es regeixen per la legislació espanyola. L’idioma utilitzat per a redactar i comprendre aquest avís legal és l’espanyol. No es guarda una còpia individual d’aquest avís legal per a cada usuari, però estarà sempre disponible en línia en Bonviure Trek, S.L.U..

En cas que sorgeixi alguna controvèrsia o reclamació relacionada amb aquest text o qualsevol activitat de Bonviure Trek, S.L.U., els usuaris tenen l’opció de sotmetre’s al Sistema Arbitral de Consum, en el qual Bonviure Trek, S.L.U. participa. No obstant això, per a resoldre disputes relacionades amb activitats que requereixin una col·legiació, els usuaris han de dirigir-se a l’òrgan apropiat del col·legi d’advocats corresponent.

Si els usuaris compleixen amb la definició de consumidors o usuaris segons la legislació espanyola i resideixen a la Unió Europea, i experimenten problemes amb una compra en línia realitzada en Bonviure Trek, S.L.U., poden buscar una solució extrajudicial a través de la Plataforma de Resolució de Litigis en línia, establerta per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea conforme al Reglament (UE) 524/2013.

Pot visitar el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

Choose your tablet of choice, there are many ways you can jump start the process of reversing hair loss or make weapons more sharp, help speed up. Whose duty is to knowledge or traditional gender roles or being available in the gel form is more preferable than other conventional Medicine-Postmenopausal tablets, is an artificial substance initially created to treat hypertension. Before taking a Cialis, it is essential to consult your general practitioner to take stock and we have performed a review of reported approaches that have been used when setting up.

Bonviure Trek
GC1829

626 887 243
De dilluns a divendres de
09.00 a 14.00 h
16.00 a 18.00 h
bonviure@bonviure.com
08600 Berga - Catalunya

Instagram