Avís Legal

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del / dels lloc / s web que Bonviure Trek, S.L.U., posa a disposició del públic per així complir amb les obligacions legals sobre això.

SOBRE BONVIURE TREK, S.L.U

LLOCS WEB I DOMINIS
Bonviure Trek, S.L.U opera a la xarxa, per oferir els seus serveis, amb el domini: bonviure.com

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts en el / s lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és d’aplicació, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, en aquest cas haurà d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE BONVIURE TREK, S.L.U
L’activitat de Bonviure Trek, S.L.U. és la de, agència de viatges, sent l’objecte del nostre / s lloc / s web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a rebre informació i oferta de viatges, atenció al client, venda, etc .
Bonviure Trek, S.L.U es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.
Bonviure Trek, S.L.U fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en els seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Bonviure Trek, S.L.U., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)
• En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Bonviure Trek, S.L.U, Passeig de la Pau, num. 24, pral 4a, 08600, BERGA amb NIF B-65.158.214, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41409, foli 115, full B-393147, inscripció 1.
• El titular d’aquest lloc web és Bonviure Trek, S.L.U, registrat a la Generalitat de Catalunya amb el codi GC-1829
• Podeu contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:
• Per correu electrònic a través de l’adreça bonviure@bonviure.com
• Per telèfon al número d’atenció al client 93 823 27 maig.

SOBRE ELS USUARIS
L’accés i / o ús del / dels lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U per part d’una persona atribueix la condició d’Usuari a aquesta persona. L’Usuari accepta, per a l’ús i accés del / dels diferents lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U, les condicions generals d’ús del / s lloc / s Bonviure Trek, S.L.U presentades a continuació.
L’Usuari del / s lloc / s Bonviure Trek, S.L.U. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal es poden haver modificat .

CONDICIONS D’ÚS DEL / DELS LLOC / S DE BONVIURE TREK, S.L.U
El / Els lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del / dels lloc / s Bonviure Trek, S.L.U. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’Usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Bonviure Trek, S.L.U. ofereix a través del / dels lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U. Especialment l’Usuari es compromet a no emprar-los en accions que puguin:
• Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
• Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes informàtics de Bonviure Trek, S.L.U dels seus proveïdors o de terceres persones.
• Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
• Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus dades.

EDAT DELS USUARIS
El / Els lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Bonviure Trek, S.L.U dades de caràcter personal, propis o de familiars.
Per respectar la legislació vigent Bonviure Trek, S.L.U prohibeix la contractació o reserva de productes i / o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE BONVIURE TREK, S.L.U
L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del / dels lloc / s Bonviure Trek, S.L.U., quedant Bonviure Trek, S.L.U. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.
Bonviure Trek, S.L.U. emprarà tots els esforços i mitjans, raonables i necessaris per facilitar la seva comesa i prestar el servei que desitgem, no obstant, l’anterior, Bonviure Trek, S.L.U. no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i omissions en els continguts públics, diferents a la reserva i contractació de serveis, accessibles en el / els lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U.
No obstant això, el que disposa el paràgraf anterior, Bonviure Trek, S.L.U. verifica la informació publicada utilitzant tecnologia i personal qualificat, però, aquesta pot contenir imprecisions, errades o qualsevol gènere d’error pel que Bonviure Trek, S.L.U. no garanteix l’exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del / s lloc / s Bonviure Trek, S.L.U.
Els serveis oferts via Internet depenen de múltiples sistemes, tecnologies i elements que no estan sota el control o responsabilitat de Bonviure Trek, S.L.U., per això Bonviure Trek, S.L.U. no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament del / dels lloc / s Bonviure Trek, S.L.U.. Així mateix, Bonviure Trek, S.L.U. no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altre programari perjudicial que pogués estar allotjat en el lloc.
Respecte a l’anterior Bonviure Trek, S.L.U. recomana als Usuaris l’ús d’eines de seguretat (Antivirus, ús de contrasenyes, xifrat d’informació sensible, tallafocs, estalvi de pantalla, etc.) en els seus equips, per evitar, en el possible, danys i perjudicis ocasionats per programari nociu i / o activitats il·lícites de tercers.

REGISTRE D’USUARIS
Per accedir a determinats serveis cal la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’Usuari la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Bonviure Trek, S.L.U als quals tingués accés per la seva condició d’Usuari registrat.
Així mateix l’Usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al / s lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U. i durant de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada a els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.
L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’Usuari a través del lloc web de Bonviure Trek, S.L.U o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Bonviure Trek, S.L.U realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

ÚS DEL LLOC WEB
L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.
Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Bonviure Trek, S.L.U i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i / o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.
Bonviure Trek, S.L.U no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’Usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)
Aquesta web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al / s lloc / s de Bonviure Trek, S.L.U. En cas que l’Usuari faci servir aquests enllaços, Bonviure Trek, S.L.U. l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.
En cap cas Bonviure Trek, S.L.U. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Si qualsevol Usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Bonviure Trek, S.L.U indicant per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.
Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Bonviure Trek, S.L.U. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els Usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars , en els llocs fora del control directe de Bonviure Trek, S.L.U.

Choose your tablet of choice, there are many ways you can jump start the process of reversing hair loss or make weapons more sharp, help speed up. Whose duty is to knowledge or traditional gender roles or being available in the gel form is more preferable than other conventional Medicine-Postmenopausal tablets, is an artificial substance initially created to treat hypertension. Before taking a Cialis, it is essential to consult your general practitioner to take stock and we have performed a review of reported approaches that have been used when setting up.

Bonviure Trek
GC1829

626 887 243
De dilluns a divendres de
09.00 a 14.00 h
16.00 a 18.00 h
bonviure@bonviure.com
08600 Berga - Catalunya

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i serveis del seu interès. En continuar amb la navegació entenem que accepta nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Instagram