Condicions generals de contractació

RECOMANACIONS DE BONVIURE TREK I CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

RECOMANACIONS I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE BONVIURE TREK

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: L’organització tècnica correspon a BONVIURE TREK SLU amb codi identificador GC 1829, NIF B65158214 i amb domicili a BERGA, codi postal 08600, Passeig de la Pau, num. 24, pral 4a. Les normes que es contenen en aquest document obliguen les parts i formen part del contracte.

I. PREUS

ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN: Sempre inclouen el Servei de Guia de Muntanya i l’Assegurança d’Accidents. L’IVA . La direcció i gestió tècnica del viatge. Els serveis que s’especifiquen en cada viatge. Com a norma general és necessari seguir un criteri estricte de literalitat que condueix a la conclusió que, allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el preu del paquet, no estarà inclòs en aquest.

ELS NOSTRES PREUS NO INCLOUEN: Extres de cap tipus, begudes, aigües, cafès, etcètera… que no estiguin dins els menús inclosos en el preu. No s’inclouen visats, taxes d’entrada o sortida d’un país, certificats de vacunació, propines a guies o personal de servei fins i tot als països en què sigui costum donar-la, conferències telefòniques, ni qualsevol altra despesa anàloga de caràcter personal i tot allò que no està clarament especificat com a inclòs.

DESPESES EXTRES DURANT EL VIATGE: En alguns viatges cal certa suma de diners per cobrir les despeses no incloses en el preu però necessàries per a la realització del viatge com són els pícnics i altres. Les trobareu especificades a l’apartat NO INCLOU. Si ho creieu necessari, consulteu-ho amb l’organitzador abans de contractar el viatge.

DESPESES DE GESTIÓ ABANS D’INICIAR EL VIATGE PER MODIFICACIONS O MÉS SERVEIS DEMANATS PEL CONSUMIDOR: S’aplicaran quan el client sol·liciti a l’organitzador, en aquest cas Bonviure, alguna de les següents gestions:
1. Vols d’avió en dates diferents a les indicades com a inici i final del viatge per Bonviure.
2. Reserva de més nits d’hotel abans o després de les dates previstes del viatge en el mateix hotel on s’allotjarà el grup.
3. Qualsevol altre canvi o modificació que demani el client respecte al programa inicial de viatge i/o dels serveis contractats.

En aquests tres casos esmentats Bonviure aplicarà unes despeses de gestió que el client ha de conèixer prèviament i pot consultar en qualsevol moment del procés de reserva del viatge.

II. ELS ALLOTJAMENTS

Molts dels viatges que organitzem tenen lloc en entorns rurals o de muntanya, on la tipologia i qualitat dels allotjaments pot ser molt variat. La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l’allotjament estaran determinats per la categoria turística oficial del país de destí. En aquells en els quals no hi ha classificació oficial, la categoria que s’indica en la informació és simplement orientativa.

La tipologia dels allotjaments que utilitzem pot variar molt, des de confortables hotels de 4 estrelles fins als refugis o tendes de campanya en els llocs menys accessibles. En indrets remots, les categories a vegades no es corresponen amb les categories dels establiments catalans o espanyols. Quan la variació és significativa aquesta s’informarà als participants abans del viatge. Això és part de l’experiència en els viatges de senderisme i/o muntanyisme i cal tenir una aproximació flexible. En alguns establiments i mentre hi hagi disponibilitat, es pot ocupar una habitació doble per una sola persona, previ pagament d’un suplement

En alguns allotjaments emprats –Cases Rurals, Apartaments Rurals, etc- les diferències entre habitacions poden ser significatives atenent a raons d’ubicació, equipament i espai, que encara que poden presentar variacions, intentem siguin de la mateixa qualitat. En funció de la disponibilitat, el guia-monitor vetllarà perquè hi hagi consens en la distribució dels participants en les habitacions. Tanmateix, si no s’arriba al consens serà el mateix guia qui determinarà la distribució. Si la qualitat varia sensiblement, s’informarà al participant, tenint dret al reemborsament de la part proporcional si l’habitació es de categoria inferior o pagament del suplement corresponent si el client opta per una habitació de categoria superior.

A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

III. EL GUIA

Tots els viatges de Bonviure són guiats. Els participants accepten respectar l’autoritat del guia-monitor. La majoria de viatges que organitzem tenen lloc en plena natura, per aquest motiu estan exposat a l’acció dels agents atmosfèrics i poden patir altres causes adverses o imprevists que impliquin la modificació dels itineraris descrits en el programa. En aquest casos, el guia-monitor assumeix la responsabilitat de prendre les decisions sobre la marxa per resoldre de la millor manera possible aquests imprevistos.

Així mateix, el guia-monitor pot atendre les opinions o queixes que els participants puguin expressar per tal de trobar una solució satisfactòria.

El guia-monitor és responsable sobre el terreny del bon funcionament del viatge.

Donada la tipologia dels nostres viatges, s’adverteix a tots els clients de la necessitat de tenir una forma física suficient per superar les jornades establertes, així com de disposar de l’equipament necessari indicat en la documentació de viatge, tota vegada que resulta indispensable per la seva pròpia seguretat així com la de la resta de participants. Així mateix, els participants hauran de seguir escrupolosament les instruccions donades pel guia. Si el participant no segueix les instruccions del guia, o no ha informat de la seva forma física real abans de contractar el viatge o no disposa de tot l’equip indicat a la documentació, serà l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar. Per aquest motiu, si el participant ha d’ abandonar la ruta o no pot iniciar-la arrel de qualsevol de les anteriors incidències (que seran controlades pel guia), no tindrà dret a cap reemborsament.

Si durant el transcurs del viatge el participant pateix alguna incidència relacionada amb la seva salut que impedeixi el normal desenvolupament del mateix o que pugui afectar a la seva seguretat o a la del grup, es buscarà juntament amb el guia (com a professional i coneixedor en profunditat de la ruta) la solució més adient perquè el participant pugui tornar a casa o be pugui continuar el viatge amb exclusió d’alguna o de totes les excursions. En tot cas, la solució es valorarà cas per cas en funció del problema de salut patit i de la dificultat de les rutes previstes.

IV. ITINERARI -RUTES

Per a cada viatge, donem la informació més acurada possible sobre les característiques del terreny per on passen les rutes i la dificultat d’aquestes. Aquests valors: horaris, desnivells, etc són objectius i estan presos de topoguies (llibres d’excursionisme o bé de mapes de muntanya). És responsabilitat dels participants avaluar que disposen de la capacitat física necessària per completar les jornades amb comoditat.

Tots les participants han d’informar obligatòriament per escrit abans del pagament de la primera bestreta i després en el formulari de reserva ordinari, si han patit o pateixen alguna malaltia o han tingut algun accident o si pateixen qualsevol impediment físic que pugui condicionar la realització d’activitat física i que pugui afectar en la realització de les excursions previstes. En aquest cas, l’agència podrà denegar la seva participació en el viatge o activitat per tal de prevenir futurs perjudicis per la seva salut i per salvaguardar la seva seguretat i la de la resta de membres del grup

Les característiques d’aquestes excursions (desnivells, alçades, horaris, etc) és troben en l’apartat DIA A DIA I NIVELL del viatge.

Donada la tipologia dels nostres viatges i activitats, l’organitzador es reserva el dret de demanar als participants més informació relativa al seu estat de salut i/o certificats mèdics que ho acreditin

Si patiu vertigen però voleu participar en el viatge, consulteu amb l’organització, ja que moltes vegades us podem donar alternatives. En les rutes que poden implicar un nivell alt d’esforç físic, l’organitzador es reserva el dret de demanar als participants informació relativa al seu estat de salut i/o certificats mèdics que ho acreditin. Per a la visita a determinats països, cal estar convenientment vacunat. En la informació que us facilitem us informem de quines vacunes són necessàries, però és responsabilitat de cada participant consultar el seu metge sobre aquest tema.

Persones amb mobilitat reduïda: Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.

Nivell dels nostres viatges:

Nivell 1 (molt baix):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +200m i de baixada de màxim -200m.Ritme de pujada al voltant de 200 metres per hora.

Nivell 2 (baix):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +400m i de baixada de màxim -400m.Ritme de pujada de 200 metres per hora.

Nivell 3 (baix-mig):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +700m i de baixada de màxim -700m. Ritme de pujada de 300 metres per hora.

Nivell 4 (mig):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1000m i de baixada de màxim -1000m.Ritme de pujada de 300 metres per hora.

Nivell 5 (mig-alt):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1200m i de baixada de màxim -1200m.Ritme de pujada de 350 metres per hora.

Nivell 6 (mig-alt):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1400m i de baixada de màxim -1400m.Ritme de pujada de 350 metres per hora.

Nivell 7 (alt):
Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1600m i de baixada de màxim -1600m.Ritme de pujada de 400 metres per hora.

Nivell 8 (molt alt):
Els desnivells diaris poden ser superiors als +1600m de pujada i -1600m de baixada en una part significativa del viatge.Ritme de pujada de 450-500 metres per hora.

V. RESERVES, ANUL·LACIONS I CANCEL·LACIONS

COM RESERVAR

1. Reviseu primer les condicions generals i particulars del viatge (sobretot nivell i tipus de viatge) que heu escollit.

a) Per a cada viatge us facilitem en aquesta mateixa web el programa on s’indica els serveis que s’inclouen, el preu per persona, els serveis opcionals i altres informació d’utilitat.
b) Si voleu ampliar la informació, no dubteu en trucar-nos o enviar-nos un mail.

2. A través de la nostra pàgina web, per e-mail o per telèfon podeu sol·licitar plaça/es pel viatge que desitgeu. En breu Bonviure us contactarà per e-mail per tal de continuar el procés d’inscripció si disposem de places en el viatge. Per formalitzar la vostra pre-reserva cal que feu la bestreta que us indicarem. La bestreta serà aproximadament el 20% de l’import total del viatge i caldrà pagar-la mitjançant una transferencia o amb tarjeta bancària dins del termini especificat.

3. Un cop rebuda la bestreta us enviarem un correu de confirmació. Per acabar el procés de reserva caldrà que complimenteu un formulari que us enviarem en aquest mateix e-mail per recollir les vostres dades generals i altres més específiques que són necessàries pel bon funcionament del viatge i la seguretat del mateix. Si ja sou clients de Bonviure i ja heu complimentat aquest formulari una vegada, només caldrà actualitzar-lo. Les dades són de caràcter protegit i només seran utilitzades per Bonviure en la gestió interna dels viatges.

4. Aproximadament un mes abans de la data de sortida Bonviure us contactarà per e-mail per procedir al pagament de la quantitat pendent

5. Aproximadament 15 dies abans del inici del viatge, des de Bonviure us enviarem per correu electrònic les informacions necessàries que cal saber per preparar el viatge, hora i lloc de trobada, les dades del guia, la llista de material, etc.

DESISTIMENT DEL VIATGE PER PART DEL CONSUMIDOR

Si el client cancel·la la reserva més de 45 dies abans de la data de sortida, retornem el 100% de la bestreta  sempre que no s’hagin fet despeses per la plaça del client.
Si es cancel·la una plaça a menys de 45 dies respecte la data de sortida, l’import de la penalització per a la resolució equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.
S’aplicaran  unes despeses administratives de 30€ per viatges de menys 5 dies i de 50€ per viatges de més de 5 dies.

CESSIÓ DE LA PLAÇA

El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions físiques requerides per Bonviure per realitzar el viatge combinat.

En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que poguessin haver causat la cessió.

VI. COORDINACIÓ DE COTXES I HORARIS DE SORTIDA i TROBADA EN ELS VIATGES QUE S’UTILITZIN COTXES DELS PARTICIPANTS

Bonviure únicament coordina els cotxes i els participants –no cobra res per aquesta gestió- i no es fa responsable de cap esdeveniment o incidència ocorreguda durant el viatge fins el punt de trobada o de tornada així com els desplaçaments interns al viatge efectuats en els vehicles dels participants. Així com tampoc determina les relacions entre el conductor i els ocupants en termes econòmics, horaris trobades, etc. Aquest sistema òbviament aporta factors positius, com la reducció de CO2, l’economia en la despesa, etc. Però requereix de tot els implicats una dosi de maduresa personal que en els participants de Bonviure i de senderisme s’acostuma a donar de forma natural, i si no es dona cal buscar-la.

VII. ASSEGURANCES

Assegurança d’Accidents
En totes les excursions de Bonviure els participants estan coberts per una Assegurança d’Accidents amb límits determinats, tal com determina la llei. No cal pagar cap cost addicional per aquesta assegurança doncs ja està inclòs en el preu del viatge. S’entén com accident, el dany corporal ocorregut de forma sobtada i fortuïta. Aquesta assegurança cobreix únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic i hospitalització si són necessaris (amb quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). És una pòlissa de reemborsament que podreu emprar en cas d’accident, primer abonant els diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornarien les quanties incloses per l’assegurança. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.

Assegurança de Responsabilitat Civil
Bonviure també disposa, tal com determina la llei, d’una Assegurança de Responsabilitat Civil per als nostres guies i gestors.

Assegurança d’Assistència en Viatge
En els viatges de durada superior als cinc dies, encara que Bonviure no hi està obligat, incloem en el preu del viatge per cada participant una pòlissa Bàsica d’assistència en Viatge i Trekking. En la resta de viatges que Bonviure no inclou aquesta assegurança, el client pot sol·licitar-la igualment si hi està interessat, cosa que sempre recomanem. El viatger també pot contractar voluntàriament una assegurança amb unes cobertures més àmplies.

Molts dels viatgers ja disposen d’aquestes pòlisses contractades a agències com el RAC o d’altres. Aquestes cobertures són necessàries per fer front a eventualitats com les malalties, indisposicions, repatriacions, etc. L’agència també recomana al viatger contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació del viatge.

Pòlissa Bàsica d’Assistència en viatge i trekking. Podeu consultar les cobertures aquí

Les pòlisses d’Assegurança:
Per llei Bonviure no pot obligar als participants dels viatges a contractar cap pòlissa d’assegurances, però si que hem d’informar de diferents pòlisses que podeu contractar per al vostre viatge a Bonviure.

1. Pòlissa de cancel.lació fins a 1500€/2000€/3000€.
2. Pòlissa de cancel.lació + assistència en viatge i trekking
3. Pòlissa de cancel·lació amb inclusió de malalties prèvies +assistència en viatge i trekking

Podeu consultar les assegurances disponibles i les cobertures aquí

VIII: ALTRES

L’EQUIPATGE

En qualsevol dels viatges que organitzem, és responsabilitat del participants tenir cura del seu equipatge. No es pot esperar que el guia-monitor en tingui cura o el transporti si no és un servei que s’inclogui en el viatge. L’equipatge i altres efectes personals del viatger no són objecte del contracte i, en conseqüència, l’organitzador no es responsabilitza de la seva pèrdua o dels danys que pugui experimentar durant el viatge.

En l’equipatge es recomana no dur diners, targeta de crèdit, documents personals, contractes i bitllets de mitjans de transport i en general cap altre tipus de documentació la pèrdua dels quals pugui suposar l’ impediment per a continuar el viatge. En l’equipatge es recomana no transportar elements de valor, tenint l’obligació de declarar-ho si així passa. Així mateix, cal avisar si es transporten elements fràgils, que cal estiguin convenientment protegits i embalats. Es recomanable que els participants contractin una pòlissa d’assegurança que cobreixi la pèrdua o deteriorament de l’equipatge.

MATERIAL O ELEMENTS LLOGATS

Vehicles, bicicletes, GPS, tendes o qualsevol altre material o utillatge. L’organització o qualsevol dels seus proveïdors, podran exigir la signatura d’un contracte amb el que els participants es responsabilitzen a no fer un mal ús del material llogat i del seu retorn en perfectes condicions. També es pot exigir al participant l’establiment d’una fiança o dipòsit, que l’hi serà retornat un cop es retorni el material llogat en perfectes condicions, dins els 14 dies després de la devolució.

L’organització o qualsevol dels seus proveïdors, no es poden fer responsables de cap mal o deteriorament del material llogat com a conseqüència de circumstàncies que no pugui controlar (conducció arriscada, negligència en el seu ús, etc).

En el cas de que es robi o es perdi el material, l’organització o qualsevol dels seus proveïdors, es reserven el dret a exigir a l’arrendador a la data de finalització del viatge que l’indemnitzi amb la reposició del material o amb el seu valor de compra d’aquell moment, o dels més similar en el cas de no existir idèntic en el mercat en aquell moment.

ÚS DE LES FOTOGRAFIES

En el decurs dels viatges contractats els guies o qualsevol col•laborador o participant pot realitzar una o varies imatges dels participants. A menys que el participant hagi manifestat la seva negativa explícita en complimentar el formulari d’inscripció, aquestes podran ser utilitzades per catàlegs, materials de suport o publicitari en diferents mitjans, siguin impresos o digitals i es podran utilitzar sense cap cost ni dret futur.

DOCUMENTACIÓ

Tots els viatgers sense excepció, han de tenir la seva documentació personal en regla, ja sigui el passaport, quan es tracti de viatges a l’estranger, o visat especial, si el viatge així ho requereix, o el document d’identitat corresponent, quan es tracti de viatges per l’entorn nacional. Així mateix, hauran de portar els certificats requerits quan es viatja amb animals, o els requisits sanitaris d’entrada a un país. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació aniran a compte seu i, en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

Recomanem també, que els participants portin amb ells la pòlissa d’assegurances que hagin contractat i la targeta sanitària que sigui adient.

EL VIATGE ALTERNATIU I/O EN ÀREES REMOTES

Els viatges discorren parcialment per àrees remotes, amb infraestructures turístiques limitades o inexistents. Viatjar per aquests llocs exigeix ser flexible. També és necessària certa capacitat d’adaptació a l’inesperat, tant en positiu (una festa local, un mercat…) com en el que no ho és tant (inundacions, carreteres tallades, etcètera).

El viatger ha de ser conscient que, en alguns casos, poden resultar impossibles, per exemple, una ràpida evacuació o una assistència mèdica adequada.

POLÍTICA I SEGURETAT

Ens remetem a les recomanacions oficials del Ministeri d’Assumptes Exteriors del Govern espanyol i que consten a la seva pàgina web MAEC

SANITAT

Ens remetem a les recomanacions oficials sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que consten a la seva pàgina web MSC
Coneixent aquestes informacions, el viatger és conscient de la situació social o política, de seguretat i sanitària del país de destí, i accepta el risc que pogués suposar el viatge, eximint a l’Agència Organitzadora de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGES COMBINAT

a)  Contractació del viatge combinat

1. Informació precontractual

1. Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
2. Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzadora o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.
3. La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats ​​i vacunes

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.
3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva

1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.
2. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.
3. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.
4. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

5. Calendari de pagament

1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d’abonar la quantitat que l’agència especifiqui, aproximadament el 20 % del preu del viatge combinat, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un import diferent.
2. El pagament del preu restant s’ha d’efectuar aproximadament 30 dies abans de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un calendari de pagaments diferent.
3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

6. Prestacions

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.

7. Allotjament

Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del contracte:
a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.
b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8. Transport

1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges.
2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9. Altres serveis

1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.
2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.
3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

c) Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge

10. Modificació del contracte

1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.
2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:
• Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;
• Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
• La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
• Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.
El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.
Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.
En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. Revisió del preu

1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia.
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.
2.  Al contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.
3.  L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.
4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.
5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12. Cessió de la reserva

1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.
2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.
3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13. Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge

1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, podran exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. Al contracte es podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable basada en l’antelació de la resolució del contracte respecte a l’inici del viatge i en l’estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels serveis de viatge.
Si al contracte no es preveu una penalització tipus, l’import de la penalització per a la resolució equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.
Pel que en aquests casos, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsarà qualsevol pagament que s’hagués realitzat pel viatge combinat, menys la penalització corresponent.
2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o a les immediacions que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomptant la penalització corresponent en el cas de l’apartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l’organitzador abans de la sortida del viatge

Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel·len el contracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:
a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:
◦ 20 dies abans de l’inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
◦ 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies.
◦ 48 hores en viatges de menys de 2 dies.
b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

15. Desistiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats fora de l’establiment

En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent-se com a tals aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies següents a la celebració del contracte.

d) Drets i obligacions de les parts després de l’inici del viatge

16. Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte

Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d’una part significativa dels serveis de viatge

1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.
2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.
3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al contracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.
Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del preu.
El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.
4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

18. Impossibilitat de garantir retorn segons el previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.
2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.

19. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge

El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la  detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

20. Deure d’assistència de l’agència

1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.
2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.
3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

21. Responsabilitat de les agències de viatge

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions

1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.
2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.
3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:
a) Imputable al viatger;
b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,
c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.
4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.
5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.
6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

f) Reclamacions i accions derivades del contracte

23. Llei Aplicable

Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l’agència

1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a tal efecte.
2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.

25. Resolució alternativa de conflictes

1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor .
No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què  concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.
3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26. Accions judicials

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

Bonviure Trek
GC1829

626 887 243
De dilluns a divendres de
09.00 a 14.00 h
16.00 a 18.00 h
bonviure@bonviure.com
08600 Berga - Catalunya

Instagram